HifiSalsa.dk er nedlagt

Foreningen Fidelity som har drevet hifisalsa.dk og salsalisten.dk siden 2002 har opløst sig selv på sin årlige (og sidste) generalforsamling. Foreningen ophørte med at eksistere d. 30.6.2020.

Det betyder at hifisalsa.dk og salsalisten.dk er lukket og ikke mere kan anvendes.

Alt indhold og uploaded materiale på websitet, samt alle databaser med indhold er slettet. Dette gælder også diverse sikkerhedskopier.

Domænerne hifisalsa.dk og salsalisten.dk forbliver reserverede med henblik på at videregive denne meddelelse. Men alle links til spesifikt indhold returnerer en «404 Not Found».

Foreningen Fidelity’s aktiviteter (primært driften af hifisalsa.dk og salsalisten.dk ) har været baseret på frivilligt ulønnet arbejde.

Da antallet af aktive medlemmer har været faldende/stagnerende gennem en årrække og der ikke har været tilgang af nye medlemmer har foreningen besluttet at nedlægge sig selv og indstille aktiviteten.