HiFiSalsa : http://www.hifisalsa.dk/showme.php

Hjemmeside - Info/FAQ

Regler for og vejledning til publicering på HiFiSalsa

Hvem kan publicere på HiFiSalsa?

Alle som opfylder og godkender brugerbetingelserne og har oprettet en brugerkonto kan publicere indlæg på HifiSalsa og oprette kommentarer til andres indlæg.

Tip HiFiSalsa om kurser, emner og begivenheder du synes vi skal informere om

Hvis du ikke er oprettet som bruger men gerne vil have et arrangement eller kursus omtalt på HiFiSalsa kan du bruge vores Info formular til at sende os tips om salsabegivenheder, som du synes vi skal omtale.

Hvad kan publiceres

Som aktiv bruger kan du publicere indlæg i Salsakalenderen og nyheds sektionen og du har også mulighed for at skrive anmeldelser (af bøger, video, musik, koncerter, film etc.) , skrive debatindlæg, give rejsetips etc., samt publicere i Salsaguiden, som er en vejviser til undervisere, bands, DJ’s etc.

Desuden har du mulighed for at kommentere andres indlæg.

Afgørende er at det du publicerer er relevant for HiFiSalsa’s brugere og besøgene i deres egenskab af (salsa)dansere / salsainteresserede og at det publicerede i øvrigt overholder de regler som er formuleret her.

Hvor kan man se det publicerede?

Alle indlæg om arrangementer, kurser og salsafestivals, vises i Salsakalenderen sorteret efter dato. Desuden vises alle aktuelle indlæg i salsakalenderen på forsiden, samt øverst i højre spalte på alle sider.

Alle indlæg under "nyheder" vises på nyhedssiden i den rækkefølge de er publicerede.

Artikler til rejsetips, anmeldelser osv. vises ligeledes på de respektive oversigts-sider samt på forside og i højre spalte.

Placering på HiFiSalsa's forside, i højre spalte samt i RSS feeds og Facebook app foretages dels ud fra et tilfældigheds- og rotationsprincip som sikrer at alle indlæg kommer på forsiden, dels udfra aktualitetskriterier / nyhedskriterier der afgøres af HiFiSalsa's redaktører.

Nye indlæg tweetes på Twitter forsynet med tagget #salsadk.

Salsaguiden er en emne inddelt vejviser til bands, musikere, DJ’s, danseskoler og undervisere, arrangører af Salsaarrangementer samt foreninger og netværk m.v.

HiFiSalsa får ofte henvendelser fra besøgene som søger efter undervisere, bands og DJ’s til specielle lejligheder (f.eks. rund fødselsdag, polterabend etc) og vi henviser altid disse til at bruge Salsaguiden, så det er en god ide at have et indlæg i denne vejviser med en kort præsentation af hvem du er, og med henvisning til din hjemmeside / FB profil etc. hvor man kan kontakte dig.

Godkendelse

Indlæg er først synlige når de er blevet godkendt af en redaktør.

Når du har publiceret et par gange og fået det publicerede godkendt har du normalt mulighed for at publicere til direkte offentliggørelse.

Normalt godkendes ny / ændret information indenfor 24 timer men der kan, f.eks. af tekniske grunde eller p.g.a. weekends, ferier, rejser el. lign gå længere tid. Tålmodighed er derfor påkrævet...

Som registreret bruger har du altid mulighed for at redigere de oplysninger du selv har lagt ind i på HiFiSalsa, ligesom du til enhver tid kan slette disse igen fra HiFiSalsa's database.

Andre publiceringsmuligheder på HiFiSalsa?

Hvis du ønsker at publicere længere artikler, rejseberetninger, reportager med fotos o.lign. så kontakt os via kontaktformularen. Det samme gælder hvis du ønsker at ændre, slette eller rette længere artikler og fotoreportager som du tidligere har fået offentliggjort.

Hvad er reglerne?

HiFiSalsa’s brugere har relativt frie muligheder for at publicere indlæg på HiFiSalsa, men friheden forudsætter at alle overholder nogle enkle spilleregler og respekterer de øvrige brugere og besøgene.

1. Indlæg i salsakalenderen vedrører arrangementer, kurser, festivaler og lign. og skal indrykkes med angivelse af dato og tid for arrangementets/kursets/festivalens start

Indlæg i salsakalenderen vedrører arrangementer, kurser og lign. og skal indrykkes med angivelse af dato og tid for arrangementets/kursets start

Ideen med salsakalenderen er som navnet antyder at give overblik over hvad der er af aktiviteter på et givet tidspunkt.

Hvis forskellige brugere begynder at publiceres indlæg under tilfældige datoer ryger ideen ligesom. Så lad være med det.

Altså: Hvis du f.eks. har en koncert med gruppe xx med start d. 15 juli kl 19 så skal den indrykkes med denne startdato. IKKE med startdato d. 22.6, 23.6 osv.

Desværre sker det fortsat alt for ofte at indlæg placeres i salsakalenderen under andre datoer end den dato de vedrører.

Det dur altså bare ikke så derfor denne appel om at overholde denne spilleregel.

Alternativet er at der laves en godkendelseskø som alle indlæg skal igennem inden de publiceres. Det vil gøre HiFiSalsa mere stift og langsommeligt (og give redaktørerne mere arbejde ;-)

- lad os ved fælles hjælp undgå dette.

2. Der må kun publiceres et indlæg pr. begivenhed

Det tager plads fra andre og i sidste ende også dig selv hvis du annoncerer den samme begivenhed med to, tre eller flere indlæg.

Det er selvfølgelig helt i orden at have to eller flere indlæg hvis du f.eks. en onsdag har to eller flere forskellige kurser med forskellig starttid.

Eller for at tage et andet konkret eksempel: Københavns Kommunes Sommerdans. Her er både et indlæg om det generelle arrangement med startdato og tid og specifikke indlæg om de enkelte arrangementer i løbet af juli måned som vurderes at have specielt bud til HiFiSalsa's brugere.

Har du et arrangement ude i fremtiden med en tidligere tilmeldingsdeadline er det selvfølgelig også ok at gøre opmærksom på dette ved et separat indlæg på dagen for deadline.

3. Nyheder og oplysninger publiceres under... nyheder!

Du har lige fået vide at den verdensberømte bassist nn er med til koncerten med gruppe xx d. 15 juli og vil gerne viderebringe nyheden. Indryk denne oplysning under nyheder! IKKE under en tilfældig dato i salsakalenderen. Og tak for nyheden. Vi er sikkert mange der vil glæde os endnu mere til koncerten :-)

4. LAD VÆRE MED AT RÅBE!

Brug af udelukkende VERSALER i overskrifter og/eller indlæg giver dårlig karma ;-)

5. Salsaguiden er en vejviser

Indlæg om kurser, koncerter og andre enkeltstående arrangementer med tids- og stedsangivelser skal publiceres i Salsakalenderen.

Sol og vind

Der er som oftest et halvthundrede aktuelle indlæg eller flere på HiFiSalsa. Det er klart at alle indlæg ikke samtidig kan få den mest fremtrædende og iøjnefaldende placering. For at fordele sol og vind lige vises alle aktuelle indlæg fra f.eks. salsakalenderen og nyhedskategorien efter tilfældigheds, aktualitets- og væsentlighedskriterier på HiFiSalsa's forside og andre steder på sitet ud over på de respektive oversigter.

Hvis du har et fremtidig arrangement som du synes vi skal være særlig opmærksomme på så send en besked.

Kreativitet er velkommen

Man må gerne være kreativ og opfindsom når man bruger HiFiSalsa blot det er på en konstruktiv måde. Ideer, forslag og konstruktiv kritik er selvsagt også velkomne.

Redigering

HiFiSalsa forbeholder sig ret til at ændre overskrift og forkorte tekst, ændre placering (Sektion/kategori), ændre, opdatere og/eller slette forældede artikler og vi forbeholder os ret til at afvise bidrag som vi finder irrelevante.

Nogle eksempler (listen er ikke udtømmende): Vi kan finde på at rette eller fjerne indlæg hvis links ikke virker, hvis der er fejl i tids- og stedangivelser, hvis et arrangement aflyses el. lign.

Det kan også ske hvis et indlæg indeholder grove personangreb, spam el. lign skadeligt indhold.

Det kan også blive nødvendigt at ændre et indlæg hvis dette ødelægger eller forstyrrer det overordnede layout på siden.

Vurderingen ligger i sidste instans altid hos HiFiSalsa.

Husk: Vi er altid åbne for kritik og kommentarer. Vi ønsker at lave et website som er åbent og rummeligt og har plads til alle der har noget på hjerte af relevans for HifiSalsa’s brugere.

Det lavpraktiske – sådan gør du

Hvor skal mit indlæg placeres?

HiFiSalsa er delt op i forskellige sektioner og kategorier: Artikler (Debat, anmeldelser, reportage, interviews, rejsetips, baggrund osv.), Salsakalender (alt om arrangementer, kurser og salsafestivaler med tids- og stedsangivelse) og Nyt (korte nyheder og oplysninger).

Hertil kommer Salsaguiden som er en vejviser med links og andre kontaktoplysninger til salsaklubber, bands, undervisere, gode websteder etc.

Indlæg i kategorierne Arrangementer, Kurser og undervisning og Salsafestivaler findes i Salsakalenderen og hvis dit indlæg indeholder sted, dato og tid er det en af disse kategorier i Salsakalenderen (Arrangementer / Kurser og undervisning / Salsafestivaler) dit indlæg skal placeres i.

Hvis dit indlæg indeholder en nyhed eller kort generel orientering om et eller andet salsa-relevant hører det til under nyheder.

Hvis du med dit indlæg vil lave en generel præsentation f.eks. af dig selv og din danseskole med generelle oplysninger og link til din hjemmeside / kontaktoplysninger vælger du Salsaguiden.

HiFiSalsa får ofte henvendelser fra besøgene som søger efter undervisere, bands og DJ’s til specielle lejligheder (f.eks. rund fødselsdag, polterabend etc) og vi henviser altid disse til at bruge Salsaguiden, så det er en god ide at have et indlæg i denne vejviser med en kort præsentation af hvem du er, og med henvisning til din hjemmeside / FB profil etc.

Husk: Uanset hvor du placerer dit indlæg bliver det præsenteret på HiFiSalsas forside.

Lad venligst være med at indrykke det samme indlæg i flere kategorier / sektioner. Det giver dårlig karma og bringer uheld på dansegulvet ;-)

Vi forbeholder os ret til at ændre valgt sektion og kategori hvis vi vurderer at dit indlæg bør placeres et andet sted end det du har valgt.

Overskrift

Giv dit indlæg en kort, præcis og informativ overskrift. F.eks. ”Kursus for øvede salsadansere med XX og YY”, ”Koncert med XX y su Banda i DRs koncertsal” etc… (og selvfølgelig gerne mere originalt end disse to eksempler ;-) .

Din overskrift bliver automatisk forsynet med dato når den vises i Salsakalenderen.

URL

Hvis du f.eks. har en hjemmeside, en weblog, en profil på myspace, en event side på Facebook eller hvad der nu måtte være tidens hotte trend kan du indsætte et link hertil i dette felt.

Beskrivende tekst

Her skriver du din tekst. De første 16 ord (tallet kan ændres) vises i vores oversigter så det er her du skal levere dit væsentligste budskab.

Hvis du annoncerer en konkret begivenhed i Salsakalenderen så husk at oplyse i teksten hvor dit kursus eller arrangement finder sted (dvs. oplys adressen!).

Tekstformatering

Du kan bruge koden [b][/b] (Eksempel: [b]fed skrift[/b] giver fed skrift) til at fremhæve enkelte ord og sætninger i din beskrivelse.

Hvis du vil indsætte links i selve teksten kan du bruge flg. kode [url=https://hifisalsa.dk] Link til HiFiSalsa [/url] (ser i den færdigformaterede tekst sådan ud: Link til HiFiSalsa ).

Billede

Du er velkommen til at uploade et billede som kan fungere som blikfang / illustration til dit indlæg.

For at et billede skal kunne vises skal det uploades til HiFiSalsa's server:

Klik på Upload Billede knappen. Et lille ekstra vindue åbnes. Følg anvisningerne heri.

Der er restriktioner på filstørrelse ( - det dur altså ikke at tage et billede direkte fra digitalkameraet / smartphone), billedstørrelse (max 480 x 480 pixels) og filtype (png, jpg)

Billeder større end 480 pixels på længste led nedskaleres automatisk.

Efter et vellykket upload vises det uploadede billede i det lille vindue.

Nu skal filnavnet på billedet indsættes i feltet Billede i inddateringsformularen.

Klik på Ok - Brug billede knappen i det lille vindue. Så skulle Billedfeltet i inddateringsformularen gerne blive udfyldt.

Hvis det af en eller anden grund ikke fungerer kan du også "copy and paste" billedeaddressen fra det lille vindue (Billedets adresse ser ca. sådan her ud: /fotos/albums/userpics/navnpåditbillede.jpg ).

Hvis du i stedet for at uploade et billede foretrække at anvende en video kan du linke til video’er hos Youttube.

Indsæt et link til din video hos Youtube i billede feltet.

Links til Youtube videoer skal have dette format: https://www.youtube.com/watch?v=X7J7R8Wveic hvor video-ID’et (i eksemplet X7J7R8Wveic) selvfølgelig skal modsvare den video du linker til.

Sletning af Uploadede billeder

Uploadede billeder følger altid den post de er tilknyttet. Det betyder at når posten slettes slettes også billedet, medmindre der refereres til billedet fra andre poster. Når den sidste post som refererer til (anvender) et givet billede slettes slettes billedet.

Uploadede billeder som ikke er tilknyttet nogen poster slettes ved regelmæssigt oprydning.

HiFiSalsa har intention om at implementere en mere udviklet billede administration på sitet.

Billeder og ophavsret

Bemærk at upload og brug af billeder / links til videoer implicerer at du har tilladelse (fra fotograf, tegner, grafiker, personer på billedet etc.) til at publicere det pågældende indhold. Ved upload giver du samtidig HiFiSalsa tilladelse til anvendelse i henhold til reglerne i vore brugerbetingelser.

Billedtekst

Her kan du tilføje beskrivende billedtekst etc. Hvis du ikke skriver noget her anvender vi din overskrift som billedtekst.

Startdato og stopdato for arrangementer og kurser

Startdato og slutdato for et arrangement eller kursus skal stemme overens med den faktiske afholdelse af kurset / arrangementet. Angiver du en misvisende dato afvises opslaget. Arrangementer og kurser kan maksimalt strække sig over 48 timer. Hvis du vil annoncere et længere arrangement så skriv indlægget og send os en besked. Så retter vi tidsangivelserne.

Sprog

Det anbefales at du skriver på dansk( /norsk/svensk) eller engelsk - sprog som de fleste af vores brugere behersker.

Preview

Hvis du gerne vil se hvordan dit indlæg kommer til at se ud inden du endeligt publicerer så vælg "Kladde" under Publiceringsstatus. Når du er klar til at publicere indlægget så vælg "Til Publicering".

Indsend oplysningerne

Når du er færdig med at udfylde formularen klikker du på "Indsend Information" knappen. Når du klikker på denne lægges oplysningerne fra formularen ind i HiFiSalsa's database.

Hvis du har valgt "Kladde" under "Publiceringstatus" vises indlægget som det vil komme til at se ud sammen med redigeringsformularen så du kan foretage rettelser og ændringer i indlægget.

Hvis du har valgt "Til Publicering" under "Publiceringstatus" er indlægget klar til at blive vist på HiFiSalsa. Enten vises det med samme eller der sendes besked til en af vores redaktører der så skal godkende indlægget.

Inden du indsender et indlæg regner vi med du har gjort dig bekendt med denne tekst.

Synlighed

Dit indlæg er synligt så snart det er godkendt. Det forbliver synligt på HiFiSalsa så længe det ligger i vores database, men det er selvfølgelig kun aktuelle indlæg som vises på forsiden etc.

Indlæg bliver altså normalt liggende i vores database, så det er dit eget ansvar at slette hvis du ikke ønsker at have et indlæg liggende her.

Hvis du lader dine indlæg blive liggende i vores database har du og andre brugere mulighed for at bladre tilbage i tiden og genopleve / opleve et stykke dansk salsahistorie.

Artikler til Leksikon: GNU Free Documentation License

Al tekst i HiFiSalsa's leksikon publiceres under GNU Free Documentation License.

Brug af denne licens skulle gerne garantere at alle interesserede har adgang til informationen og indebærer bl.a. at andre har mulighed for at kopiere teksten samt bearbejde og publicere denne under de samme licensbetingelser og med fuld kildeangivelse.

Læs den præcise licens her: GNU Free Documentation License.

Hvis du skriver artikler til HiFiSalsa's leksikon via vores inddateringsformularer implicerer det at du er indforstået med at oplysningerne publiceres under ovennævnte licens.

Synlighed på Twitter, Facebook, i RSS feed etc.

Vi tweeter løbende nye indlæg på Twitter tagget med #salsadk ( https://twitter.com/hifisalsa ) har en app på Facebook ( https://www.facebook.com/hifisalsa/app/256783221069946/ ) med de mest aktuelle indlæg og tilbyder også adgang til nyt fra HiFiSalsa via RSS ( https://hifisalsa.dk/hifi-rss2.php ).

Altsammen for at sikre dine indlæg på HiFiSalsa opnår maksimal synlighed.

Når du skriver indlæg til HiFiSalsa skal du være opmærksom på at et indlæg kun publiceres én gang på Twitter. Hvis du genbruger og opdaterer et gammelt indlæg i forbindelse med et nyt kursus eller arrangement kommer dette altså ikke med i vores tweets. (Tip: hvis du vil genbruge et gammelt indlæg til et nyt arrangement eller kursus kan du i stedet oprette en kopi ved at klikke på kopi ikonen i din oversigten over indlæg).

Yderligere hjælp og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller støder på problemer så brug vores kontaktformular

Indrykket af : HifiSalsa's Nyhedsredaktion 18-Sep-2010 17:43 - Senest opdateret : 23-Mar-2018 13:44

Læst antal gange : 257
Kommentarer (1) - Skriv kommentar - Send note til redaktionen

HiFiSalsa

I am gonna say that HiFiSalsa was a new thing for me but after reading this blog have got enough time. I would like to share this great stuff with others when got free from https://www.goldenbustours.com/washington-dc-bus-tours/ and like tos ay keep sharing with us.

Indrykket af : Love to travel for food. 08-May-2019 07:37 - Senest opdateret : 08-May-2019 07:37 - Besvar - Send note til redaktionen

Hvis du vil skrive kommentarer skal du tilmeldes som bruger

Skriv en kommentar

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (åbner nyt vindue)

Cookies : Når du besøger HiFiSalsa sættes der både 1. parts- og 3. parts cookies. Besøg på HiFiSalsa forudsætter at du er indforstået med anvendelsen af cookies.

Mere info om cookies...

Cubansk Danseskole v/ Yosvany Torres - Undervisning - Cubarejser - Danseshow

Fre. d. 19. jun. 2020 : WASP NETWORK - thriller om cubanske anti-terrorister

WASP NETWORK - thriller om cubanske anti-terrorister

Olivier Assayas film med bl.a. Penelope Cruz i en hovedrolle har været virkeligt længe undervejs, men ...[Læs mere]

[-> oversigt...]

http://www.www.cubakultur.dk/

Mangler der noget?!

Alle kan skrive indlæg til HiFiSalsa og det er gratis.

Bliv aktiv bruger: Som aktiv registreret bruger har du mulighed for at skrive og redigere indlæg på HiFiSalsa.

Eller giv HiFiSalsa et tip via vores Info-formular. Du kan bruge formularen hvis du vil tippe os om ting som du synes vi skal informere om på HiFiSalsa og ikke vil være registreret som bruger.

Læs om annoncering på HiFiSalsa

Kritik, kommentarer, ideer, tips, forslag?

Brug vores kontaktformular til at give feedback...

 

*