HiFiSalsa : http://www.hifisalsa.dk/showme.php

Hjemmeside - Artikler - Baggrund

Hvem er vi?

- resultater fra HiFiSalsa's og Sabor Latinos spørgeskemaundersøgelse, januar-februar 2002

Både Merengue og Cubansk Salsa (Timba) er vellidte musikformer på de Københavnske Salsateker.

Og alle salsasteder har et bredt sammensat publikum, både set i relation til alder, danseerfaring, niveau og køn, men der er variationer.

Sabor Latino er både det populæreste Salsatek og det salsatek der har bedst fat i både dem under 30 og dem over 40. Samtidig appellerer det såvel til de meget øvede og øvede dansere som de letøvede og begynderne.

Røg og rygning er et minus og en god DJ, "god musik", godt indeklima og plads til at danse er plusser når Salsadanserne skal ud og danse.

Det er nogle af de konklusioner der kan udledes af de mange svar som kom på HiFiSalsa's og Sabor Latinos spørgeskemaundersøgelse i perioden fra d. 15.januar til d. 6 februar 2002.

Om der generelt er flere kvinder end mænd i Salsamiljøet skal være usagt, men flere kvinder end mænd har valgt at deltage i undersøgelsen: 60%.

Og de kvindelige svarere har også været flittigere til at komme med uddybende kommentarer og forslag end mændene.

I alt 180 besvarelser blev det til. Og svarene giver et interessant signalement af salsamiljøet.

Mange vil nok nikke genkendende til resultaterne, men måske gemmer der sig også et par overraskelser imellem?

Fortolkningerne af svarene fokuserer på de mere almene aspekter i undersøgelsen og står udelukkende for HiFISalsa's regning:

Aktive Salsahajer

Unge kvinder og ældre mænd

Hvornår går vi i byen?

Hvor går vi hen når vi går ud?

Hvilke ting har betydning for os når vi går i byen for at danse salsa - og hvad kan vi ikke li'?

Hvornår er man øvet?

Hvem kan li' hvilken musik?

Aktive Salsahajer

”Vi” er temmelig gode når vi selv skal sige det.

Knap tre fjerdedele af deltagerne karakteriserer sig selv som øvede eller meget øvede og over halvdelen har danset Salsa i mere end to år.

Og ”vi” danser ofte. Omkring to tredjedele af deltagerne oplyser at de går ud for at danse salsa 2-3 gange om måneden eller mere.

Og knap halvdelen af alle svarerne oplyser at de deltager i undervisning.

- Undersøgelsen kan i øvrigt godt kan undervurdere denne aktivitet fordi den er foretaget i januar måned hvor en del kursusaktivitet ligger stille.

Svar på spørgsmålet: "Hvis du skulle karakterisere dig selv som salsadanser, hvordan vil du så karakterisere dig selv"

Svar på spørgsmålet: "Hvor lang tid har du danset salsa"

Svar på spørgsmålet: "Hvor ofte går du ud for at danse salsa"

Svar på spørgsmålet: "Modtager du for tiden undervisning i salsa?"

Unge kvinder og ældre mænd

Undersøgelsen bekræfter resultatet fra en tidligere Quickpoll nemlig at Salsa er for danseglade i alle aldre.

Men mændene er åbenbart gennemgående ældre end kvinderne. Der er yderst få mænd under 24 blandt undersøgelsens deltagere, mens en større procentdel af mændene end af kvinderne angiver at være over 40.

Og der er andre forskelle mellem de to køn.

Mændene går oftere i byen for at danse Salsa end kvinderne gør, flere modtager undervisning, de har danset i længere tid end kvinderne og er – når de selv skal sige det - også bedre end kvinderne. I al fald placerer relativt flere mænd end kvinder sig i kategorien meget øvet / ekspert!

En anden pudsig detalje er at en del (næsten. 20%) af mændene men langt færre kvinder erklærer sig enige i påstanden: ”Merengue hører ikke hjemme på et salsatek”.

Hvad kan det dog skyldes at en del mænd er modvilligt indstillede til denne både sjove og sensuelle dans og musik?

Ældre mænd og unge kvinder

Svar på spørgsmålet: "Hvad er din alder?"

Mændene går oftere i byen

Svar på spørgsmålet: "Hvor ofte går du ud for at danse salsa?"

- flere mænd modtager undervisning

Svar på spørgsmålet: "Modtager du for tiden undervisning i salsa?"

- de har danset i længere tid

Svar på spørgsmålet: "Hvor lang tid har du danset salsa"

- og næsten 40 % af mændene betegner sig selv som "meget øvede / ekspert"!

Svar på spørgsmålet: "Hvis du skulle karakterisere dig selv som salsadanser, hvordan vil du så karakterisere dig selv"

- men mændene er ikke helt så vilde med merengue som kvinderne

Stillingtagen til påstanden: "Merengue hører ikke hjemme på et salsatek!

Hvornår går vi i byen?

Torsdag, Fredag og Lørdag er de foretrukne ugedage når vi skal ud og danse Salsa, men der er også en del som gerne tager en dans Søndag.

Og det må gerne vare til langt ud på natten. I al fald er det kun et mindretal (ca. 33%) af deltagerne som erklærer sig enige i påstanden om at ”Salsatekerne åbner for sent”.

Til det sidste punkt er der dog forskellige holdninger i de forskellige aldersgrupper.

Knap halvdelen i gruppen over 40 erklærer sig enig i påstanden, mens kun omkring 10 % i aldergruppen under 24 har denne holdning.

 

Svar på spørgmålet:
"Hvilke ugedag/dage foretrækker du at gå i byen for at danse salsa (du må gerne afkrydse flere dage hvis du har flere foretrukne dage)":

 


Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Lør

Søn

Procent af alle deltagere i undersøgelsen der foretrækker de pågældende ugedage.

1,1

2,2

8,9

58,9

65,0

80,0

22,8

 

 

Stillingtagen til påstanden: "Salsatekerne åbner for sent"

- dog med variationer i forskellige aldersgrupper

Hvor går vi hen når vi går ud?

Flertallet af undersøgelsens deltagere foretrækker Sabor Latino når de går i byen for at danse.

Og stedet appellerer tydeligvis til alle sadansere både målt i forhold til niveau (begyndere, letøvede, øvede og meget øvede), til hvor lang tid man har danset og i forhold til alder. Aldersmæssigt har Sabor både fat i salsadanserne under de 30 og over de 40.

I denne sammenhæng skiller Columbus sig markant fra de øvrige dansesteder. Langt færre under 30 nævner Columbus som deres foretrukne dansested sammenlignet med de øvrige dansesteder nævnt i undersøgelsen..

 

Svar på spørgsmålet: "Hvad er dit foretrukne sted når du går ud for at danse salsa?"

- set i forhold til niveau

- hvor lang tid man har danset

- m/k

- aldersgrupper

Hvilke ting har betydning for os når vi går i byen for at danse salsa?

DJ og musikvalg og forholdene omkring dansen er nogle af de vigtigste ting når vi skal i byen for at danse:

82% nævner DJ og musikvalg som værende af stor betydning.74% lægger stor vægt på at indeklima er i orden. 73% lægger stor vægt på at der er plads til at danse og 67% lægger stor vægt på at lydniveau er i orden.
For mange (58%) er det også af stor betydning vennerne kommer.

Også andre faktorer har en vis betydning : 38 % finder det af stor betydning at de øvrige gæster kan danse salsa, 26% at der er livemusik og for 24% er det af stor betydning der er fri entre.

Derimod er vurderes hverken rueda de casino, danseopvisninger og konkurrencer, eller begynderundervisning som værende særligt vigtige. Ingen af disse opnår at mere end 15% finder dem af stor betydning.

- og hvad kan vi ikke li'

Røg og rygning samt latin pop, samba, hip hop og anden ikke relevant musik i weekenderne er topscorere på hadelisten.

44% erklærer sig enige i påstanden: "røg og rygning er et problem på salsatekerne", 43% er enige i at "i weekenderne spilles der ofte for megen latin pop, samba, hip hop og anden ikke relevant musik på salsatekerne", 33% er enige i at Salsatekerne åbner for sent og 27% er enige i at "begynderundervisningen på salsatekerne er til stor gene og beslaglægger dansegulvet på det bedste tidspunkt af aftenen".

 

Svar på spørgsmålet: "Hvilke af følgende ting har betydning for dig når du går i byen for at danse salsa" :

at der arrangeres begynderundervisning

Procent

Stor betydning 7,8
Nogen betydning 14,4
Ingen betydning 72,2
Ved ikke 1,7
Ikke besvaret 3,9
at der arrangeres rueda de casino Stor betydning 14,4
Nogen betydning 28,9
Ingen betydning 49,4
Ved ikke 4,4
Ikke besvaret 2,8
Total 100,0
at der arrangeres danseopvisning / dansekonkurrence Stor betydning 9,4
Nogen betydning 36,7
Ingen betydning 48,3
Ved ikke 1,7
Ikke besvaret 3,9
Total 100,0
at der er livemusik Stor betyndning 26,1
Nogen betydning 46,7
Ingen betydning 22,8
Ved ikke 1,1
Ikke besvaret 3,3
Total 100,0
mine venner kommer Stor betydning 57,8
Nogen betydning 33,3
Ingen betydning 4,4
Ved ikke 2,2
Ikke besvaret 2,2
Total 100,0
at der er gratis entre Stor betydning 23,9
Nogen betydning 53,9
Ingen betydning 17,8
Ved ikke 1,1
Ikke besvaret 3,3
Total 100,0
at der er god plads til at danse Stor betydning 72,8
Nogen betydning 25,0
Ingen betydning 1,1
Ikke besvaret 1,1
Total 100,0
dj og musikvalg Stor betydning 81,7
Nogen betydning 15,6
Ingen betydning ,6
Ved ikke 2,2
Total 100,0
at de gæster der kommer kan danse salsa Stor betydning 37,8
Nogen betydning 45,0
Ingen betydning 15,0
Ved ikke ,6
Ikke besvaret 1,7
Total 100,0
at der er et behageligt lydniveau Stor betydning 66,7
Nogen betydning 29,4
Ingen betydning 3,3
Ikke besvaret ,6
Total 100,0
at der er et behageligt indeklima Stor betydning 73,9
Nogen betydning 23,9
Ingen betydning ,6
Ved ikke 1,1
Ikke besvaret ,6
Total 100,0

Stillingtagen til påstanden: "begynderundervisningen på salsatekerne er til stor gene og beslaglægger dansegulvet på det bedste tidspunkt af aftenen"

Procent

enig

27,0

uenig

44,9

hverkeneller

28,1

Total

100,0

Stillingtagen til påstanden: "i weekenderne spilles der ofte for megen latin pop, samba, hip hop og anden ikke relevant musik på salsatekerne"

enig

43,3

uenig

20,6

hverkeneller

36,1

Total

100,0

Stillingtagen til påstanden: "merengue hører ikke hjemme på et salsatek"

enig

10,6

uenig

60,3

hverkeneller

29,1

Total

100,0

Stillingtagen til påstanden: "der spilles for megen cubansk salsa (timba) på salsatekerne"

enig

13,4

uenig

57,5

hverkeneller

29,1

Total

100,0

Stillingtagen til påstanden: "salsatekerne åbner for sent"

enig

33,5

uenig

38,0

hverkeneller

28,5

Total

100,0

Stillingtagen til påstanden: "røg og rygning er et problem på salsatekerne"

enig

43,9

uenig

26,1

hverkeneller

30,0

Total

100,0

Stillingtagen til påstanden: "lydniveauet er for højt"

enig

25,1

uenig

25,7

hverkeneller

49,2

Total

100,0

Hvornår er man øvet?

At være begynder, letøvet, øvet eller endog meget øvet/ekspert er relative begreber med fortolkningsmuligheder hvad enhver der har tilmeldt sig et kursus i Salsa på grundlag af disse kategorier sikkert har erfaret. Undersøgelsen bekræfter dette.

Knap tre fjerdedele af svarerne i undersøgelsen karakteriserer sig selv som øvede eller meget øvet/ekspert og nogle er blevet meget øvede/eksperter på relativ kort tid (3 - 6 måneder) ;-)

 

Svar på spørgsmålet: "Hvis du skulle karakterisere dig selv som salsadanser, hvordan vil du så karakterisere dig selv"

Svarene afslører meget forskellige vurderinger af hvornår man er "øvet" og "meget øvet / ekspert" - nogle er endog meget hurtige om at lære...

(Svar på spørgsmålene: "Hvis du skulle karakterisere dig selv som salsadanser, hvordan vil du så karakterisere dig selv" og :"Hvor lang tid har du danset salsa")

-mændene er mere øvede end kvinder

(Svar på spørgsmålet: "Hvis du skulle karakterisere dig selv som salsadanser, hvordan vil du så karakterisere dig selv"

-og nogle når meget hurtig ekspertstatus mens andre er mere ydmyge

 

(Mænds svar på spørgsmålene: "Hvis du skulle karakterisere dig selv som salsadanser, hvordan vil du så karakterisere dig selv" og :"Hvor lang tid har du danset salsa")

- men kun få - mænd eller kvinder - har lyst til at være begyndere mere end et halvt års tid...

 

(Kvinders svar på spørgsmålene: "Hvis du skulle karakterisere dig selv som salsadanser, hvordan vil du så karakterisere dig selv" og :"Hvor lang tid har du danset salsa")

Hvem kan li' hvilken musik?

Der er tilsyneladende forskelle i mænds og kvinders musiksmag.

Selv om det store flertal af undersøgelsens deltagere er åbne overfor både Merengue og Cubansk Salsa (Timba) på salsatekerne er kvinderne i undersøgelsen alligevel mere åbne end mændene.

Næsten 20% af mændene, men langt færre kvinder erklærer sig f. eks. enige i påstanden: ”Merengue hører ikke hjemme på et salsatek”.

Hvad kan det dog skyldes at en del mænd er modvilligt indstillede til denne både sjove og sensuelle dans og musik?

Men måske kan de mænd der er til både Timba og Merengue så til gengæld glæde sig over at være populære og efterspurgte dansepartnere blandt kvinderne?

Til gengæld er mændene mere til Live Salsa end kvinderne, så vil man som kvinde være sikker på at finde mandlige dansepartnere er det altså en god ide at møde op når der er live salsa på programmet.

Overraskende er det at en del "meget øvede" salsadansere er afvisende overfor merengue.

Stillingtagen til påstanden: "Merengue hører ikke hjemme på et salsatek!

Stillingtagen til påstanden: "der spilles for megen cubansk salsa (timba) på salsatekerne"

Stillingtagen til påstanden: "jeg kommer såvidt muligt altid når der er live salsa på programmet"

Stillingtagen til påstanden: "Merengue hører ikke hjemme på et salsatek!

Datamaterialet som ligger til grund for denne oversigt stammer fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af HiFiSalsa i samarbejde med Sabor Latino i januar - februar 2002.

Fortolkningerne af svarene fokuserer på de mere almene aspekter i undersøgelsen og står udelukkende for HiFISalsa's regning.

Til top

Indrykket af : Bo, HiFiSalsa 01-Feb-2002 21:50 - Senest opdateret : 20-Jun-2007 04:54

Læst antal gange : 1684
Kommentarer(0) - Skriv kommentar - Send note til redaktionen

Hvis du vil skrive kommentarer skal du tilmeldes som bruger

Skriv en kommentar

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (åbner nyt vindue)

Cookies : Når du besøger HiFiSalsa sættes der både 1. parts- og 3. parts cookies. Besøg på HiFiSalsa forudsætter at du er indforstået med anvendelsen af cookies.

Mere info om cookies...

http://www.www.cubakultur.dk/

Lør. d. 19. okt. 2019 : LOS CUBRAZ i Portalen (oven på Hundige Station)

LOS CUBRAZ i Portalen (oven på Hundige Station)

Videoen med son-klassikeren Melao de Caña er fra Los Cubraz' koncert i Portalen sidste år i ...[Læs mere]

[-> oversigt...]

Cubansk Danseskole v/ Yosvany Torres - Undervisning - Cubarejser - Danseshow

Mangler der noget?!

Alle kan skrive indlæg til HiFiSalsa og det er gratis.

Bliv aktiv bruger: Som aktiv registreret bruger har du mulighed for at skrive og redigere indlæg på HiFiSalsa.

Eller giv HiFiSalsa et tip via vores Info-formular. Du kan bruge formularen hvis du vil tippe os om ting som du synes vi skal informere om på HiFiSalsa og ikke vil være registreret som bruger.

Læs om annoncering på HiFiSalsa

Kritik, kommentarer, ideer, tips, forslag?

Brug vores kontaktformular til at give feedback...

 

*