HiFiSalsa : http://www.hifisalsa.dk/showme.php

Homepage - Articles - Background

Sorry - this page is not available in the chosen language

Signalement af salsamiljøet: Den typiske salsadanser

Den typiske salsadanser er en kvinde i alderen 25-45, som har danset salsa i to – tre år eller længere.

Kønsfordeling i salsamiljøet 2013 : Mænd 38% , kvinder 62%
Kønsfordeling i salsamiljøet 2013 : Mænd 38% , kvinder 62%

Hun er måske i gang med en uddannelse, men mere sandsynligt har hun allerede en uddannelse bag sig. Formentlig en lang videregående uddannelse. Hun er i job og tjener ganske godt.

Hun går ud for at danse mindst en gang om ugen, foretrækker cubansk salsa, bruger mindre end 100 kr. når hun går i byen og drikker først og fremmest kildevand og evt. sodavand.

Hun går i byen for at mødes med salsavennerne og danser først og fremmest for hyggens skyld. Det er også fint hvis hun får mulighed for at udvikle sin dans. Flirt og partnersøgning står derimod lavt på listen.

Når hun skal vælge hvor hun går hen for at danse er faktorer som dj's og deres spillestil, at der kommer andre gode dansere og at vennerne kommer, af størst betydning.

Måske af samme grund er der en vis konservatisme i valget af salsaklub: hun er tilbøjelig til komme samme sted igen og igen, men er dog ikke bange for at besøge forskellige klubber og arrangementer for afvekslingens skyld, eller hvis der sker noget et andet sted, som lyder spændende.

Topscorere på popularitetsskalaen når det gælder salsaklubber og faste ugentlige arrangementer er Cosy Salseros (tirsdag), Sabor Latino (torsdag), Søpavillonen (torsdag) og Park (søndag) (nævnt i tilfældig rækkefølge).

Det er alt sammen ganske vist og udtryk for egen fortolkning af et omfattende datamateriale som Oliver Desezar (DJ Yuca) indsamlede i foråret 2013 til brug for en studieopgave han lavede ved CBS i København. Oliver har velvilligt stillet data fra undersøgelsen til rådighed for HiFiSalsa.

Min fortolknng af disse data ovenfor og i det følgende er selvfølgelig helt for egen regning.

Oliver søgte deltagere til undersøgelsen via opslag på facebook, hifisalsa.dk og en mail på salsalisten. Svarene blev indsamlet ved hjælp af en webformular. I alt 218 deltog i undersøgelsen

Der er mange spændende informationer at hente i materialet. Informationer som både kan udfordre en eller anden fordom eller myte om salsamiljøet og bekræfte et par stykker af samme slags.

Flere kvinder end mænd - og dog...

Aktivitet fordelt på køn
Aktivitet fordelt på køn

Undersøgelsen viser (se ovenfor) at der er nær ved 2 salsa-kvinder (62%) for hver salsa-mand (38%). Til gengæld er mændene betydeligt mere aktive end kvinderne er.

Mændene frekventerer salsaklubberne hyppigere. Mange af de kvindelige deltagere i undersøgelsen svarer faktisk at de næsten aldrig går ud for at danse.

Så ja, det kan godt være der er flere kvindelige salsadansere, men de går til gengæld ikke så ofte ud for at danse som mændene og mangler således alligevel på dansegulvet lørdag aften ;-)

Mindst en ugentlig danseaften

Aktivitet fordelt på alder
Aktivitet fordelt på alder

Den typiske salsadanser i undersøgelsen (75%) danser en eller flere gange om ugen. Men der er altså et ret stort mindretal (25%) som har valgt at svare ”næsten aldrig” på spørgsmålet om hvor ofte de går ud for at danse, og blandt disse er, som nævnt, flere kvinder end mænd.

Bag tallet gemmer sig alt fra aldrig til flere gange om måneden (men ikke hver uge), men tallet indikerer at der kan eksistere en relativt stor gruppe af salsadansere, der ikke finder de eksisterende tilbud tiltrækkende. Et uopdyrket potentiale med andre ord!

Masser af unge i Salsamiljøet

3 ud af 4 salsadansere (74% ifølge undersøgelsen) er i alderen 18 – 45 år , heraf de 60% i aldersgruppen 26 – 45 år.

Af de resterende 26% er 19% i aldersgruppen 46 – 55 år, mens personer der er 56 år eller ældre tegner sig for 7%.

Salsadansere fordelt på alder
Salsadansere fordelt på alder

Undersøgelsen dementerer dermed den myte om et aldrende salsamiljø, som jeg undertiden har hørt fremført. Tager vi højde for antallet af årgange i de to grupper er der næsten lige så mange salsadansere (13%) i aldersgruppen 18 - 25 (8 årgange) som i aldersgruppen 46 – 55 (19%) (10 årgange).

56% af alle salsadansere er under 36.

Man kan dog sagtens fortsætte med at danse efter den første ungdom. Hyppigheden af besøg i salsaklubberne falder ganske vist med alderen, men, som det ses af grafikken tidligere, går mange i aldersgruppen 46-65 ud for at danse salsa en til to gange om ugen.

Én gang salsadanser – altid salsadanser?

Salsadansere fordelt på erfaring
Salsadansere fordelt på erfaring

Unge eller ej. Adskillige salsadansere har mange års erfaring med dansen, hvilket må være noget af en udfordring for dem der udbyder undervisning.

Mere end halvdelen af salsadanserne har danset i 5 år eller mere og en femtedel (21%) i mere end 10 år. Når først vi er kommet i gang er det svært at slippe ;-)

Salsa – ikke for dem med ru hænder

Uddannelsesbaggrund
Uddannelsesbaggrund

Der er ikke særlig stor sandsynlighed for at din dansepartner har ru hænder.

Mindre end hver tiende salsadanser (8%) er faglært eller ufaglært.

Til gengæld oplyser næsten halvdelen (46%) at de har en længerevarende videregående uddannelse.

Det er interessant at musik og dans der har rod og udspring i fattige landes fattige befolkningsgrupper i den grad appellerer til en veluddannet, (kvindelig), bedrestillet middelklasse. (for nu lige at sætte den lidt på spidsen ;-)

Hvad tjener en salsadanser?

Personlig indkomst før skat
Personlig indkomst før skat

Når vi ser på personlig indkomst før skat spænder salsadanserne ret bredt, med to næsten lige store grupper i hver sin ende af skalaen: studerende (20%) med en indkomst mellem 5000 og 11000 kr før skat, og i den anden ende dem med en månedlig personlig indkomst før skat på over 40000 (22%).

Til sammenligning kan nævnes at den gennemsnitlige a-indkomst pr. person i Danmark i 2010 var på ca. 250.000 kr på årsbasis dvs. ca 20.800 pr. måned (http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR223_1.pdf)

Hvor meget bruger vi på en aften?

Forbrug på en aften i salsaklubben
Forbrug på en aften i salsaklubben

En del dansere (23%) kan klare en aften på salsaklub for 40 kr, og flertallet klarer en glad aften i byen for under 100 kr. Salsa er en billig fornøjelse.

Hvad drikker vi?

Hvad vi drikker
Hvad vi drikker

Salsa fremmer den naturlige tørst, men en aften på salsaklubben holdes, som det ses af præferencerne for drikkevarer, ret ædrueligt.

Hvorfor går vi ud for at danse?

Når du tager i byen for at danse. Hvad er det for nogle behov du vil have dækket
Når du tager i byen for at danse. Hvad er det for nogle behov du vil have dækket

Når vi mødes henne i salsaklubben er det først og fremmest for at hygge, udvikle vores dans og møde vennerne og det gør heller ikke noget at der ryger et par af de overflødige kilo i processen. Flirt, druk og partnersøgning står derimod langt nede på listen.

Hvilken musik vil vi gerne lytte og danse til?

Hvilke af disse musik/dansegenrer foretrækker du at danse til når du tager på et Salsatek?
Hvilke af disse musik/dansegenrer foretrækker du at danse til når du tager på et Salsatek?

Spørgsmålet om foretrukne musikgenrer må være et af undersøgelsens mest markante og entydige. Vi vil gerne lytte til og danse til cubansk salsa!

Basta!

Spørgsmålet lyder i sin helhed: ”Hvilke af disse musik/dansegenrer, foretrækker du at danse til når du tager på et Salsatek?” 79% af undersøgelsens deltagere udtrykker ”Stor interesse” for Cubansk salsa, mens 15% udtrykker nogen interesse.

Eneste musik og dansegenre som giver et tilnærmelsesvist tilsvarende markant udslag er Reggaeton, men vel at mærke med modsat fortegn.

Reggaeton er simpelthen den mest uønskede stilart til et salsaarrangement. Kun 8% udtrykker stor interesse heri mens 40% udtrykker ingen interesse i reggaeton og 29% mindre interesse.

Gid diverse DJ's ville tage budskabet til sig!

Hvorfor vælger vi salsaklub som vi gør?

Hvad betyder mest for dig når du tager ud for at danse?
Hvad betyder mest for dig når du tager ud for at danse?

DJ's og deres spillestil, det faktum at vennerne kommer og at der i det hele taget kommer gode dansere er afgørende for vores valg af salsaklub.

Loyalitet

Loyalitet
Loyalitet

Selv om der er en vis konservatisme i valget af salsaklub afviser vi ikke at besøge forskellige klubber og arrangementer for afvekslingens skyld, eller hvis der sker noget et andet sted, som lyder spændende.

Vennernes magt : Hvordan vælger vi hvor vi går hen?

Hvordan finder du ud hvor du vil danse?
Hvordan finder du ud hvor du vil danse?

Ikke overraskende har vennerne og især Facebook stor indflydelse på hvor vi går hen når vi går ud for at danse.

Hvilke steder er de mest populære?

Arrangementernes popularitet på en skala fra 1-5
Arrangementernes popularitet på en skala fra 1-5

Popularitetsskalaen – på undersøgelsestidspunktet, foråret 2013.

Bo, HiFiSalsa

Tilføjelse 24-7-2013: Har luget ud i diverse stavefejl og sprogbøffer og tilføjet en linie i det første afsnit om antallet af deltagere i undersøgelsen, Bo, HiFiSalsa

Contribution by : Bo, HiFiSalsa 23-Jul-2013 17:08 - Last updated : 23-Jul-2013 17:36

Shown : 1040
Comments (4) - Write comment - Send note to the editors

Meget interessant undersøgelse!

Det ville være rigtigt godt, hvis Oliver kunne følge op om et år eller to, for at se om forholdene ændre sig løbende i miljøet...

Contribution by : Frank E ( http://www.cphsalsa.dk ) 23-Jul-2013 19:05 - Last updated : 23-Jul-2013 19:05 - Reply - Send note to the editors

Den angivelige "myte om et aldrende salsamiljø"

"Undersøgelsen dementerer dermed den myte om et aldrende salsamiljø, som jeg undertiden har hørt fremført."
.
Trods min fremskredne alder er jeg selv en af dem, der fremfører 'myten', og så vidt jeg kan se dementeres den ikke af undersøgelsen. Da jeg i efteråret 2012 fik indført salsa som efter-skoletids-aktivitet på Gefion Gymnasium og opfordrede eleverne til at forsøge sig på byens salsadansegulve, klagede et par 3.g-piger over de mange "gamle mænd" på Park (muligvis alle over 30!), og jeg har hørt lignende fra andre yngre salseros de sidste par år.
Når jeg er taget til salsa i andre byer (bortset fra Roskilde!) herhjemme eller i udlandet, er publikum også altid betydeligt yngre end i København.
.
Derfor kunne det også være interessant at finde ud af årsagen - og især hvad vi i det københavnske salsamiljø kan gøre for at løse problemet. Det er ikke en opfordring til, at vi gamle mænd bliver hjemme og ser fjernsyn i stedet for, da vi med vores større eller mindre forbrug af de våde varer og entré-afgifter bidrager til at holde salsatekerne i gang, hvilket de unge i mange tilfælde desværre ikke har råd til – noget, som den økonomiske krise nok har en stor del af skylden i - ligesom de slet ikke formår at hive flere hundrede kroner til et salsakursus ud af et SU-budget. Dette kunne også være grunden til, at forsøg med at tilbyde kurser specielt for de helt unge, sådan som Stine forsøgte det for et par år siden, ikke så ud til at være den helt store succes, eftesom det ikke er fortsat.
.
Jeg har selv haft ganske godt held med at få det indført på mit gymnasium ligesom Latin Dance Bands Hele gymnasiet danser salsa-koncept ser ud til at have haft meget succes, men initiativerne skal nok primært komme fra de unge selv – lidt i stil med tilbuddet til de 16-25-årige i Roskilde i april måned i år.
.
Foreløbig kan man jo opfordre de yngste salseros til at møde talstærkt op til de to Salsattacks i weekenden, så det kan hjælpe til at tiltrække folk på deres egen alder og det ikke bliver et gensyn med Rollatorbanden slår til! :-)
Om sommeren er der jo i det hele taget mange hel- eller halvgratis salsamuligheder for alle, men resten af året melder problemet sig for dem, der ikke hører til undersøgelsens øverste kategorier i indkomstskalaen …. uafhængigt af aldersgruppen.

Contribution by : dann 24-Jul-2013 07:55 - Last updated : 24-Jul-2013 08:07 - Reply - Send note to the editors

Prøv at kigge 12 år tilbage

@Dann jeg lavede i 2001 en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med det daværende Sabor Latino. (se http://hifisalsa.dk/artikler/baggrund/id/119/ )
Rådata er desværre gået tabt (eller også kan jeg bare ikke finde disse) så jeg har ikke de præcise tal fra dengang men såvidt jeg kan sjusse mig frem til var ca. 70% af danserne dengang under 40.
Den nye undersøgelse viser at 74% af danserne i 2013 findes i gruppen 18-45 og at 56% af danserne er under 36...
Jeg har svært ved at få øje på noget aldrende salsamiljø i disse tal.
Tværtimod synes jeg aldersfordelingen i 2001 og 2013 virker meget identiske.
En pudsig ting iøvrigt er at mændene også i 2001 gennemgående var ældre end kvinderne.

Contribution by : Bo, HiFiSalsa 24-Jul-2013 08:27 - Last updated : 24-Jul-2013 08:27 - Reply - Send note to the editors

Et vigtigt spørgsmål til undersøgelsen

Jeg har muligvis overset det, men bor alle de 218 deltagere i undersøgelsen i København & omegn? Eller har der sneget sig salseros ind fra andre landsdele?
Det sidste spørgsmål om de mest populære salsateker er jo direkte københavnerrelateret, men de øvrige er ikke.
I øvrigt er undersøgelsestidspunktet måske også medvirkende til, at ingen af sommerens mange gratistilbud er kommet med, men det kan selvfølgelig også skyldes, at det drejer sig om en opgave fra CBS og at den derfor fokuserer på de kommercielle muligheder.

Contribution by : dann 24-Jul-2013 19:14 - Last updated : 24-Jul-2013 19:14 - Reply - Send note to the editors

Want to add comments - you need to belogged in as user

Add a comment

Cookies : On HiFiSalsa you will encounter both 1. part- og 3. parts cookies. By visiting HiFiSalsa you accept both kind of cookies.

More about cookies on HiFiSalsa

http://www.www.cubakultur.dk/

Mon. Mar. 2. 2020 : Salsa med Arceo Oporesa

Salsa med Arceo Oporesa

Reinaldo Arceo Oropesa er World Dance Academys nye salsa-lærer. Arceo er en af de mest erfarne ...[Read more]

[index...]

Læs om annoncering på HiFiSalsa

Missing something?!

Use our Info-form to give us indo about workshops, concerts and other events you think we should announce on the website.

Or become a registered user: Ass a registered user you can add and edit news in our newssection by yourself.

Cubansk Danseskole v/ Yosvany Torres - Undervisning - Cubarejser - Danseshow

Critic, comments, ideas, suggestions?

Use our contactform for feedback...

 

*