HiFiSalsa : http://www.hifisalsa.dk/showme.php

Hjemmeside - Artikler - Debat og synspunkter

SALSA & COVID-19

Ved klik indlæses video fra Youtube
Ved klik indlæses video fra Youtube - Mere om vores privatlivspolitik.

Hifisalsa har modtaget følgende henvendelse om emnet:
.
"Covid-19
Det forekommer mig at det i de seneste par uger er tyndet en smule ud på dansegulvene. Mest blandt de "voksne" dansere, mens de "unge" stadig er er tilbage. Er det mon på grund af covid-19? Har der bare været
mange parallelle arrangementer? Eller er det bare mig der bilder mig noget ind?
.
Hvis Hifisalsa-redaktionen følte sig energisk, kunne man måske f.eks. lave en covid-19 afstemning (Hvor længe er det forsvarligt at afholde salsa-arrangementer? Vi omgås jo nok noget tættere end f.eks. fodboldtilskuere eller koncertgængere. Er det allerede for sent? Er det når der kommer smitteudbrud i Danmark? Eller er det bare hysteri?) for at høre stemningen i miljøet og hvordan den mon udvikler sig i de kommende uger.
.
Man kunne også lave nogle interviews, f.eks. med XX [anonymiseret af Hifisalsa] (som festarrangør, af fester hvor der også ofte kommer turister), med dansere, med undervisere (Hvor længe bliver de ved? Begynder de at screene elever?), med sundhedsmyndighederne (Hvad anbefaler de? Der er meldt en grænse på 1000 samtidige deltagere ud. Har de mon en anden grænse når der er tale om dans? Er dans risiko-adfærd? Covid-19 "dråbe-overføres"; gælder det også sved?), med f.eks. DGI eller tango-verdenen (for at få et perspektiv fra en større parallel subkultur med tilsvarende problemer)."
.
.
Jeg har også anonymiseret afsenderen af indlægget, men jeg har selv følgende kommentarer:
.
1) Jeg har ikke indtryk af, at frygt for Covid-19 har medført nogen større reduktion i deltagelsen i salsaarrangementer. Ruedaen i Kedelhallen sidste søndag (d. 1. marts) var pænt stor, og koncerten med Los CuBraz i Carl's Pub d. 27. februar havde vist også ca. samme antal deltagere som koncerten samme sted i januar, og eftersom jeg selv og andre aldersstegne salseros også deltog, tror jeg egentlig heller ikke, at aldersforskel spiller nogen større rolle på dette punkt, selv om mortaliteten i forbindelse med sygdommen ser ud til at være meget afhængig af både alder og køn! (Knap dobbelt så stor dødelighed for mænd.) Men det vigtigste spørgsmål er selvfølgelig, om Covid-19 burde få os til at ændre adfærd, og det er jo den diskussion, du lægger op til.
.
2) Nu er det hverken Hifisalsa eller andre almindelige salsadansere, der skal afgøre, hvornår eller hvordan det er forsvarligt at afholde salsaarrangementer, selv om man jo kan træffe en afgørelse for sit eget vedkommende. Myndighederne tilkendegav i dag et stop for koncerter og sportsbegivenheder med over 1.000 deltagere, men det kommer salsabegivenheder vel ikke op i nærheden af.
.
3) Men du peger på et problem, som helt klart er særegent for salsamiljøet - og måske også for andre (par)danseformer: Den tætte kropskontakt! Når man danser så tæt, som tilfældet er i forbindelse med pardans som salsa eller son, er det oplagt, at smittespredning kan finde sted. Jeg vil gætte på, at risikoen for dråbekontakt via åndedrættet nok er større end via sved, men det er ikke noget, som jeg har set lægevidenskaben udtale sig om. Til gengæld er risikoen ved den fysiske håndkontakt oplagt: Jeg har ikke talt, hvor mange der er til stede ved en stor rueda som den i Kedelhallen, men jeg vil gætte på, at der nok er 60-70 mennesker, hvor man når at holde i hånd med den ene halvdel, som til gengæld lige har holdt i hånd med den anden halvdel! Og i salsaundervisningen til daglig kan man vel også komme op i nærheden af 30-40 deltagere på de store hold.
Der blev indført obligatorisk håndspritning dér, hvor jeg selv deltager i salsalektioner. Jeg ved ikke, om andre salsaskoler har indført noget tilsvarende.
.
Du lægger op til, at Hifisalsa laver interviews med sundhedsmyndighederne, men vi synes, at det er mere oplagt, at de mennesker, der har salsa som forretning, kontakter sundhedsmyndighederne og spørger, hvordan de bør forholde sig i den nuværende situation. Og i givet fald håber jeg, at de efterfølgende laver et opslag her på Hifisalsa.
.
Deltagelse på Hifisalsa er garanteret smittefrit: ingen kropskontakt, ingen dråbespredning, medmindre man har fingrene i et offentligt tilgængeligt tastatur. I så fald er det måske værd at huske håndspritten alligevel. Vi kan ikke se 100% bort fra risikoen for computervirus, men jeg har aldrig hørt, at nogen skulle være blevet inficeret via os! :-)
.
Men hermed er der lagt op til debat om spørgsmålet på Hifisalsa. Det er længe siden, at vi sidst har haft en af slagsen, og vi ville have foretrukket, at anledningen var mere opmuntrende end den aktuelle.
.
.
PS
Fredag eftermiddag:
Undgå håndtryk, kys og kram - Sundhedsmyndighederne opfordrer nu til, at man begrænser den fysiske kontakt.

Indrykket af : dann 06-Mar-2020 18:12 - Senest opdateret : 22-Mar-2020 10:15

Mere information

Læst antal gange : 353
Kommentarer (37) - Skriv kommentar - Send note til redaktionen

Kriterierne for at blive sat i karantæne som smittemistænkt

Jyllands-Posten skrev fredag aften i artiklen Slut med håndtryk, kram, kindkys og store begivenheder for at stoppe spredning af coronasmitten:
.
"Hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for at opspore de smittede og sætte smittemistænkte i karantæne, påpeger sektionsleder Anne Hempel-Jørgensen, at det kan vise sig at være en stor fordel for den enkelte at kvitte knus, kram og håndtryk. For ikke nok med at man mindsker risikoen for selv at blive smittet og for at smitte andre – man mindsker også sin egen risiko for pludselig at blive sat i karantæne i 14 dage af sundhedsmyndighederne, hvis det viser sig, at man har været i nærheden af en person med coronasmitte.
»Når vi står med en person, som er smittet, går vi i gang med at finde frem til alle de personer, som er den smittedes nære kontakter, og de er bl.a. defineret som dem, vedkommende har givet hånd, og dem, som i mere end 15 minutter har opholdt sig inden for to meter af den smittede person. Håndtrykket kan blive afgørende for, om du bliver defineret som en nær kontakt eller ej og dermed for, om du bliver sat i karantæne,« siger Anne Hempel-Jørgensen.
Hun peger på, at karantæne er et vigtigt redskab for at hindre smittespredning, men det er også meget indgribende for den enkelte og arbejdspladserne."

Indrykket af : dann 07-Mar-2020 08:01 - Senest opdateret : 07-Mar-2020 08:01 - Besvar - Send note til redaktionen

Dance in the time of Corona

Det er ikke så overraskende, at det har været vanskeligt at finde oplysninger, der specifikt handler om coronavirus/Covid-19 og salsa eller bare social dans/pardans, men jeg har fundet følgende artikel fra i går: Dance in the time of Corona: A primer and suggestions on the novel Coronavirus and social dancing (The Dancing Grapevine, March 6, 2020). Forfatteren til artiklen er lægen Dr. Hsu, og jeg ville ønske, at jeg havde kunnet give lidt flere oplysninger om hende, men det kunne måske tænkes at dreje sig om Carolina Hsu, der oplyser at en af hendes fritidsinteresser er dans.
.
Hendes artikel virker gennemtænkt og alt andet end sensationslysten.
Jeg kan især anbefale følgende afsnit:
What should we do as a community?, hvor hun beskriver måder, man kan komme til at narre sig selv på i den nuværende situation. Hun nævner tre cognitive biases: normalcy bias, overreaction og attribute substitution bias.
Derudover er der afsnit om, hvordan man bør forholde sig, If you are a social dancer and/or event attendee.
Hvad man bør gøre i tilfælde af Event, Class, and Social Cancellations.
Og endelig If you are a community leader or event organizer.

Indrykket af : dann 07-Mar-2020 14:59 - Senest opdateret : 07-Mar-2020 14:59 - Besvar - Send note til redaktionen

Også bachata og merengue m.m.

Bachata News Toccy y Barbara: Coronavirus Bachata (YouTube)
crazy house: Bachata nel periodo del coronavirus (YouTube)
#AVIVAMIENTO R.D.: Coronavirus Merengue (YouTube)
LIMBER DVJ 0981218172: Coronavirus Merengue (YouTube)
South China Morning Post: Coronavirus medical staff dance with quarantined patients in Wuhan (YouTube)
The GuardianCoronavirus: doctors and nurses in Iran filmed dancing in bid to boost morale (YouTube)
Hot News: Medics in China perform Swan Lake dance amid coronavirus outbreak (YouTube)
South China Morning Post: Coronavirus: Chinese woman starts dance battle with neighbours from her balcony (YouTube)

Indrykket af : dann 08-Mar-2020 12:18 - Senest opdateret : 08-Mar-2020 12:18 - Besvar - Send note til redaktionen

Retningslinjer for at undgå smittespredning i den danske danseverden

Når man kigger mere bredt på dansens verden, altså ud over salsamiljøets rammer, er det langt fra alle danseskoler eller danseforeninger, der har taget eksplicit stilling til spørgsmålet, men nogle har.
Dansk Sportsdanserforening, der har mange medlemmer, der rejser til turneringer i andre lande, fokuserer især på den side af sagen og henviser til Team Danmarks anbefalinger: Vigtig information fra Team Danmark om coronavirus (Danmarks Sportsdanserforbund)
.
Foreningen Professionelle Danselærere i Danmark opfordrer til, at man,
"hvis man har symptomer som hoste, feber eller andet, bliver hjemme fra disse (dansearrangementer).
Ligeledes hvis man indenfor de sidste 14 dage har været i et område med Covid-19 eller i tæt kontakt med en smittet person ikke deltager i arrangementer før efter 14 dage."
INFO om Covid-19 (Professionelle Danselærere i Danmark)
.
Landsforeningen Kom og Dans går lidt videre i sin instruks til sine lokalforeninger og henviser til Kulturministeriets side om Corona-beredskab:
"Det er en vejledning om, hvordan man SKAL forholde sig til Corona virus. Alle afdelinger forventes at tage nødvendige forholdsregler for at undgå smittespredning. Det anbefales at registrere deltagere i undervisning, minidans og andre dansearrangementer, således i tilfælde af sygdomsudbrud blandt danserne, smitteveje kan indkredses. Lister gemmes i 14 dage. Vær opmærksom på vores udbredte kultur med håndtryk og kram."
Marts 2020 – Corona-smitte (Kom og Dans Danmark)
Så bliv ikke overrasket, hvis der fremover bliver ført protokol over de fremmødte til aftenens salsalektion!
.
Enkelte danseskoler er opmærksomme på, at afdansningsballer, som traditionelt ligger i marts eller april, kan udgøre et særligt problem:
Coronavirus (Danseskolen Familien Nielsen)
Orientering til elever og forældre hos Love2dance i forhold til Corona-virus og smitteforebyggelse (Love2dance)

Indrykket af : dann 08-Mar-2020 20:41 - Senest opdateret : 08-Mar-2020 20:41 - Besvar - Send note til redaktionen

(Salsa)dans under Covid-19-pandemien

I en tidligere kommentar lagde jeg et link ind til artiklen Dance in the time of Corona: A primer and suggestions on the novel Coronavirus and social dancing og henviste bl.a. til afsnittet What should we do as a community?
Men når man starter med en sætning om "cognitive biases innate to all humans", er der muligvis allerede nogle, der er stået af, så lad mig prøve at fordanske det lidt:
.
"For at forstå coronavirussen og den offentlige reaktion indtil nu, er vi nødt til at være opmærksomme på et par former for forståelsesmæssig forudindtagethed, som alle mennesker har.
Den første er "normalitets-forudindtagethed" under katastrofer. Mange mennesker er tilbøjelige til at tro, at tingene vil fungere på samme måde, som de altid gør. Det betyder, at de undervurderer sandsynligheden for en katastrofe og dens efterfølgende virkninger. Det er grunden til, at folk fx bliver hjemme under orkaner eller skovbrande, selv om de er blevet opfordret til evakuering.
.
Den anden (og modsatte) forståelsesmæssige forudindtagethed er at "overreagere". Det betyder, at folk går i panik og overreagerer på måder, der ikke hjælper på situationen. Den aktuelle tendens til at opkøbe ansigtsmasker beregnet til hospitalsbrug og tømme lagre beregnet på lokalsamfundet er for eksempel at overreagere.
.
Den tredje forståelsesmæssige forudindtagethed er "attribute substitution bias" (forklares i det følgende). Anerkendte studier viser, at mennesker instinktivt forsøger at slippe afsted med at anstrenge sig så lidt som muligt mentalt set. I de tilfælde baserer fok måske deres afgørelser på intuition eller bekvemmelighed i stedet for på kendsgerninger og grundige overvejelser. Eller også besvarer de måske et nemmere spørgsmål i stedet for det store, vanskelige spørgsmål. I stedet for at finde svar på, om det er en god idé at gå ud og danse, svarer de måske: "Men jeg har håndsprit med!" Denne forudindtagethed gør en situation med en ny virus og en epidemi i hidtil uhørt størrelsesorden til lidt af en udfordring. Når den information, man får, ændrer sig fra den ene dag til den anden, når der er stor usikkerhed og inkonsekvente meddelelser om den offentlige sundhed, risikerer mange af os at 'stige af', når vi skal håndtere de krav, som realiteternes verden konfronterer os med.

Indrykket af : dann 09-Mar-2020 16:54 - Senest opdateret : 09-Mar-2020 16:54 - Besvar - Send note til redaktionen

Familie i coronakarantæne tog til skolebal

Og hvis man har brug for et helt konkret eksempel på en "cognitive bias", der fører til forkerte beslutninger, er der et helt frisk eksempel, som er resulteret i store overskrifter:
.
Father and sister of coronavirus patient violate self-quarantine to attend school event (New York Post, March 9, 2020)
.
Family of Missouri's first coronavirus patient broke self-quarantine, attended school dance (Fox News, March 9, 2020)
.
Det er ikke utænkeligt, at de havde taget håndsprit med bare for en sikkerheds skyld! :-(

Indrykket af : dann 09-Mar-2020 17:02 - Senest opdateret : 09-Mar-2020 17:02 - Besvar - Send note til redaktionen

Seneste fra sundhedsmyndighederne

Efter den seneste melding fra de danske sundhedsmyndigheder virker det fuldstændigt uforsvarligt at fortsætte salsaundervisning - og salsaarrangementer i det hele taget:
Seneste nyt om coronavirus (Tirsdag formiddag)

Indrykket af : dann 10-Mar-2020 11:31 - Senest opdateret : 10-Mar-2020 11:31 - Besvar - Send note til redaktionen

Stokkemetoden

Ligesom det var tilfældet for bachata-danserne i kommentar 3, er der nu også YouTube-eksempler på salsa-dansere, der bruger stokkemetoden. :-)
For mit eget vedkommende vil jeg nok hellere undvære ...

Indrykket af : dann 10-Mar-2020 13:23 - Senest opdateret : 10-Mar-2020 13:23 - Besvar - Send note til redaktionen

Diskoteker og danseskoler i Italien

Den undtagelsestilstand, som blev indført i Norditalien i weekenden og nu er udvidet til at gælde resten af Italien, beskrives af det tyske tidsskrift Der Spiegel på følgende måde (i min oversættelse):
.
”(...)
Det dekret, som (ministerpræsident) Conte underskrev natten til søndag, indebærer desuden et forbud mod alle kulturelle, sportslige og religiøse begivenheder. Museer, biografer, teatre, diskoteker, danseskoler og lignende er indtil videre nødt til at lukke på samme måde som vintersportssteder. Barer og restauranter må kun fortsætte driften, hvis der opretholdes en minimumsafstand mellem de enkelte gæster og medarbejderne på en meter. Denne regulering rammer også kirker og andre religiøse steder: Barnedåb eller bryllupper skal udskydes.”
Italien riegelt Region mit 16 Millionen Menschen ab (Spiegel, 3. marts, 2020)

Indrykket af : dann 10-Mar-2020 13:54 - Senest opdateret : 10-Mar-2020 13:54 - Besvar - Send note til redaktionen

Online salsa-undervisning

Canadiere i Kina forsøgte sig allerede i januar med online salsa-videoer:
.
"Everyone they know has cancelled plans, he said. He and his wife have also cancelled their own plans for either a trip back to Canada or a mini vacation outside of China. Like countless others, they video chat with relatives and debate over the risks of visiting nearby family, which includes both elderly parents and a one year old baby.
“My wife did a video salsa class last night with 500 people logged in to the teachers,” Wood said. “We are trying our best to stay sane and busy … life goes on.”"
Masks, donations, and online salsa classes: Canadians worry, cope amid coronavirus outbreak (CTV News, Jan. 31, 2020)
.
Det er næppe det samme som den daglige 'analoge' salsa, men knap så latterligt som den ovenfor nævnte stokkemetode. :-)

Indrykket af : dann 10-Mar-2020 16:25 - Senest opdateret : 10-Mar-2020 16:25 - Besvar - Send note til redaktionen

En velbegrundet aflysning

Der er ingen tvivl om, at forholdsreglerne mod spredning af smitte vil være en økonomisk lussing til salsaskoler og salsaarrangører på samme måde, som det er for underholdsningsbranchen, turistbranchen m.fl., så en stor ros til dem, som jeg selv går til salsa hos, for følgende besked her til morgen:
.
"Efter de sidste tal mht antal smittede i DK, meningsmålingen i vores gruppe på FB (...) har vi valgt at aflyse ALLE hold og workshop resten af denne uge og hele næste uge pga corona virus. Vi tør ikke risikere at nogle bliver smittet - nogle vil kalde det hysterisk - vi har valgt at kalde det - vi holder af jer og vil bare passe på jer og jeres nærmeste "

Indrykket af : dann 11-Mar-2020 10:38 - Senest opdateret : 11-Mar-2020 10:38 - Besvar - Send note til redaktionen

Kom og Dans ... når det her er overstået!

Også den tidligere nævnte forening Kom og Dans har i dag indstillet deres danseundervisning indtil videre:
.
"Men vi vil tage stilling fra uge til uge. Trækker det ud, har vi lige nu ikke en færdig plan for, hvordan det så skal håndteres.
Vi skal passe på os selv og hinanden og dette tiltag er et lille offer for være med til at udjævne en smitte-pukkel, så vores sundhedssystem kan følge med og redde menneskeliv."
.
Og jeg kan se, at det salsatek, der skulle være åbnet i aften i Haven, Allégade 11, nu har ændret datoen til d. 17. april. Jeg håber, at det er en fejl, at det er flyttet fra torsdag til fredag, for ellers kan det jo blive svært at vælge mellem Allégade og Nyelandsvej fredag aften, når nu man bor i Smallegade! :-)
.
Under alle omstændigheder godt, at der er noget at se frem til på den anden side af det her ...

Indrykket af : dann 11-Mar-2020 20:42 - Senest opdateret : 11-Mar-2020 20:42 - Besvar - Send note til redaktionen

Hifisalsa-opslag om arrangementer

Den mest benyttede funktion på Hifisalsa er kalenderen.
Kalenderopslag plejer at være forsynet med links tilbage til kilden: spillested, band, arrangør eller tilsvarende.
I den nuværende situation vil vi anbefale, at man altid bruger disse links, før man tager afsted til en salsakoncert eller et andet arrangement, eftersom de kan risikere at blive aflyst samme dag.
På DR.dk's side Status på coronavirus lige nu kan man scrolle ned til afsnittet, Hvad siger myndighederne herhjemme?, hvor vi hæfter os ved følgende, der kan få betydning for salsa-arrangementer i nærmeste fremtid:
.
"• Der arbejdes på at udstede forbud mod, at arrangører, forlystelser, restaurationsvirksomheder og andre samler flere end 100 personer indendørs.
• Barer og diskoteker opfordres til at holde lukket.
Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud lukker fra fredag 13. marts og to uger frem. Samtidig opfordrer regeringen til, at trossamfund, foreninger med videre lukker på samme måde." (Vores fremhævelser!)

Indrykket af : dann 12-Mar-2020 08:53 - Senest opdateret : 12-Mar-2020 08:53 - Besvar - Send note til redaktionen

Covid-19 i Cuba

Når man tager i betragtning, hvor mange italienske turister man ser i Cuba, er jeg egentlig overrasket over, at det har taget så lang tid, inden de første tilfælde dukkede op:
Nota Informativa del Ministerio de Salud Pública: Tres turistas en Cuba resultaron positivos al nuevo coronavirus (Granma, 11. marts 2020)
Asintomáticos y en condiciones de aislamiento contactos de italianos confirmados con Covid-19 en Cuba (Granma, 12. marts 2020)
Confirman que tres turistas italianos en Cuba resultaron positivos al nuevo coronavirus SARS CoV-2 (Juventud Rebelde, 11. marts 2020)
Cuba confirms its first three cases of coronavirus (The Star, 12. marts 2020)

Indrykket af : dann 12-Mar-2020 10:35 - Senest opdateret : 12-Mar-2020 10:35 - Besvar - Send note til redaktionen

'Going south' :-)

Midt i al elendigheden overvejede jeg, at man jo også kunne benytte lejligheden til at tage ned til lidt sol, strand og varme, når nu der alligevel ikke sker en skid i Dannevang. Jeg overvejede Kanarierne, indtil lidt googling viste, at de også er rigeligt dækket ind med coronavirus.
Og det er lidt en skam, for dels er der mange kanariske turiststeder med salsa - jeg kan anbefale Las Palmas, Playa del Ingles (Gran Canaria) og Puerto de la Cruz (Tenerife) - og dels er rejserne af en eller anden grund blevet meget billige.
Jeg er ikke helt sikker, men måske er der en særlig grund til, at netop dette hotel i Playa del Ingles er gået hen og blevet særligt billigt! :-)

Indrykket af : dann 13-Mar-2020 13:51 - Senest opdateret : 13-Mar-2020 13:51 - Besvar - Send note til redaktionen

Puerto Rico: From Salsa Festival to Sickbed

"Puerto Rico on Wednesday night said it was trying to trace the movement of a Panamanian partygoer who spent the weekend dancing on the island before being confirmed with COVID-19 at home in Panama.
In a press conference, Gov. Wanda Vázquez said the unnamed man had traveled to New York, Miami and Panama before arriving in Puerto Rico on March 4, where he and four companions went dancing in the San Juan suburb of Isla Verde and then attended a salsa festival on Sunday, despite running a fever and feeling ill.
“Even though this person was a doctor he went to the National Day of Salsa,” a music festival attended by more than 25,000 people, she said. “He was sitting in Row M in front of the stage.”"
A partying, dancing Panamanian doctor emerges as the latest coronavirus threat to Puerto Rico (Miami Herald, March 12, 2020)
.
Det er selvfølgelig grotesk 1) i den nuværende situation 2) som læge 3) med feber at 4) tage til et salsa-arrangement!
.
Men heller ikke i den ganske dagligdags forkølelses- og influenzasæson herhjemme er det særligt genialt eller hensynsfuldt at tage til salsa med snue, halsbetændelse og/eller feber. Jeg har oplevet folk på Sabor Latino (ja, det er et par år siden!) med halstørklæde (!) fortælle, at de ikke ønskede at gå glip af en salsaften, "så jeg tog bare en Panodil!"
Tak for smitte!
Kan vi ikke blive enige om at droppe den mangel på respekt for vores medmennesker, når vi vender tilbage til salsahverdagen igen??!

Indrykket af : dann 13-Mar-2020 15:56 - Senest opdateret : 13-Mar-2020 15:56 - Besvar - Send note til redaktionen

Børnefødselsdag

"13-årige Paula Gehl har planer for sin fødselsdag, og spørger statsministeren, om hun kan holde fødselsdag på tirsdag for sine venner med 22 børn i alt. Planen er, at fødselsdagen skal holdes udenfor, men svaret fra statsministeren er næppe den gave, hun ønsker sig.
- Jeg vil anbefale dig at udskyde din fødselsdag til et senere tidspunkt, fordi 22 børn er for mange sammen, siger statsminister Mette Frederiksen."
Mette Frederiksen holdt også pressemøde for børnene: Se det her (DR.dk, 13. marts, 2020)

Indrykket af : dann 13-Mar-2020 21:41 - Senest opdateret : 13-Mar-2020 21:41 - Besvar - Send note til redaktionen

Hvilket dansk salsaband kommer først?

Aflyst på grund af coronavirus: Nu afholdes koncerter alligevel - på nettet (DR.dk, 14. marts, 2020)

Indrykket af : dann 14-Mar-2020 10:50 - Senest opdateret : 14-Mar-2020 10:50 - Besvar - Send note til redaktionen

Hvad med Pinsekarneval i København?!

De ansvarlige for Copenhagen Carnival skriver:
.
"Karnevallet har endnu ikke fået pålagt nogen restriktioner om hverken aflysning eller udsættelse af arrangementet Copenhagen Carnival 2020, som finder sted i pinsen den 30-31. maj 2020, da ingen endnu kender situationen i fremtiden. Vi fortsætter selvfølgelig alle forberedelser som planlagt og håber, at nuværende nedlukning for en tid kan inddæmme smitten hurtigt."
Sådan forholder Karnevallet sig til corona-virus Covid-19 (13. marts 2020)
.
Vi kan imidlertid se, at Gadefestivalen Distortion udskydes som følge af coronavirus (DR.dk, 14. marts 2020). Distortion er nok betydeligt mindre interessant for de fleste salseros end karnevallet, men den holdes nu d. 26.-30. august i stedet for som planlagt d. 3.-7. juni, hvilket ellers ville have været ugen efter det københavnske karneval.

Indrykket af : dann 14-Mar-2020 15:53 - Senest opdateret : 14-Mar-2020 15:53 - Besvar - Send note til redaktionen

What are the rules of social distancing?

En dugfrisk artikel fra Vox stiller spørgsmålet, Staying home will stem the coronavirus outbreak, but what if you’re healthy — and bored? Is it ethical to go to the gym, get your hair done, or order delivery? (Vox, March 15, 2020),
.
... og svarer bl.a.:
"Vox’s Kelsey Piper makes a strong argument for choosing to stay home as much as possible, inconvenient as it may seem, to help your fellow human. “If you are young and healthy, you ought to take precautions because doing so can end up saving someone’s life,” she writes.
Leah Lagos, a New York City-based psychologist and author of Heart, Breath, Mind, agrees.
(...)
Considering — and prioritizing — the welfare of strangers is difficult, she acknowledges, but it helps to think of them instead as someone else’s parent, grandparent, or child. “It can be an interesting experiment in compassion for people we don’t know.”
“A lot of us might be relatively healthy and think we might be able to withstand the rigors of an infection,” adds Jonathan Kimmelman, director of the Biomedical Ethics Unit at McGill University in Montreal, “but there’s the concern about spreading it to vulnerable individuals, as well as the pressure this outbreak will place on our health care system.”
Kimmelman invokes the idea of “social solidarity,” saying “we have an ethical obligation to curtail activities, practice social distancing, and substitute activities with safer alternatives,” like teleconferencing instead of in-person work meetings, or changing a first date from a wine bar to a walk outside."

Indrykket af : dann 15-Mar-2020 22:24 - Senest opdateret : 15-Mar-2020 22:24 - Besvar - Send note til redaktionen

Cubansk medicin mod coronavirus?

Avisen Arbejderen fortæller i artiklen Cubas medicin mod corona er efterspurgt om et cubansk præparat, Interferon Alfa 2B, som skulle blive brugt mod coronavirus i Kina. Det er for tiden ved at blive undersøgt på Johns Hopkins:
"Drugs currently under investigation
(...)
Interferon alfa-2b alone or in combination with lopinavir/ritonavir and ribavirin"
Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) (Johns Hopkins Medicine)
.
Interferon Alfa 2B er langt fra nogen ny opfindelse. Medikamentet nævnes allerede i en undersøgelse fra 1986, hvor det var effektivt ved behandlingen af almindelig forkølelse, som jo tilhører samme virusfamilie som den coronavirus, der forårsager Covid-19:
"The mean number of days with a total symptom score greater than 4 was 1.6 in the placebo recipients and 0.5 in the rIFN recipients (P = .02). Prophylactic intranasal rIFN effectively shortened the duration and reduced the severity of coronavirus cold symptoms."
Prevention of experimental coronavirus colds with intranasal alpha-2b interferon (PubMed, 1986)
.
Det er ikke nogen vaccine, så det forhindrer ikke smitte med sygdommen, men selv om symptomerne for det store flertal af smittede heldigvis ser ud til at være ubetydelige, ville det være fantastisk, hvis midlet kunne mildne forløbet for især de patienter, der påvirkes i en sådan grad, at de må hospitalsindlægges.

Indrykket af : dann 17-Mar-2020 12:26 - Senest opdateret : 17-Mar-2020 12:26 - Besvar - Send note til redaktionen

Latin-musik og coronavirus

Tilbage til den lidt mere (salsa-)underholdende side af pandemien:
Salsa des virus (YouTube)
Coronavirus salsa (YouTube)
Miguel Méndez Coronavirus Salsa 2020 (YouTube)
.
Men det lader til, at kreativiteten hidtil har været større hos salsa choke- og cumbia-folket:
El Corona Virus Salsa Choke "El Maldito Brujo ,Pandillita El Barbero 2020 (YouTube)
Coronavirus En Ecuador (Salsa Choke) - LliBo La Melanina Robert Dj Cuadro (YouTube)
Coronavirus en Ecuador (Salsa choke)Teyno El Rey Del Marroneo (YouTube)
l coronavirus {salsa choke}Dj Luisl coronavirus {salsa choke} Dj Luis (YouTube)
DJ Dance - Coronavirus (Oficial Vídeo) (YouTube)
Coronavirus - Cumbia versión Ecuador - montaje (YouTube)
El CoronaVirus Llego a ZUMBA !!! La Cumbia Del CoronaVirus (2020) (YouTube)
SE ACABO EL PAPEL-MISTER CUMBIA (YouTube)
.
Jeg havde ikke hørt om salsa choke-genren før i dag, selv om den tilsyneladende har eksisteret siden 2008. Måske ser jeg ikke fodbold nok: What Is Salsa Choke? (dancepapi.com, Oct. 3, 2017)
For mig lyder det, som om salsa choke er nærmere beslægtet med requeton end med salsa.

Indrykket af : dann 19-Mar-2020 17:37 - Senest opdateret : 19-Mar-2020 17:37 - Besvar - Send note til redaktionen

Til Københavns salsa-iværksættere

Efter to ugers salsaløshed er der garanteret nogle, der har abstinenser, så måske er det på tide at begynde at overveje, hvad der kan gøres:
Én ting er alle de salsa-aktiviteter, der ikke kan lade sig gøre: Ingen pardans, slet ingen rueda, ingen indendørs dans, hvor eventuel virus koncentreres i stedet for at spredes og dermed uskadeliggøres af vind og vejr.
Noget andet er at overveje, hvilke former for dans, der ligger inden for mulighedernes grænser: Det er nødt til at være udendørs, uden berøring, med tilpas afstand mellem deltagerne og ikke mere end 10 personer sammen ad gangen.
Det begrænser selvfølgelig spillerummet, men der er stadig dans, der kan lade sig gøre: styling er én mulighed, og orisha-dansene er en anden, der ikke kræver berøring og sagtens kan praktiseres med passende afstand. Andre muligheder kunne være son- og salsa-grundtrinsvariationer.
Det er stadigvæk halvkoldt udenfor, men solen er kommet frem, og den regnfulde vinter er afløst af tørvejr, så er det ikke ved at være på tide, at de arbejdsledige salsaundervisere begynder at arrangere 9-personers hold på nogle af byens mange tomme græsplæner?
Dansescenen i Søndermarken er et eksempel på et sted i en offentlig park, der før har været brugt til salsa, og der var ingen på eller bare i nærheden af Dansescenen, da jeg var der for en uge siden. Men der er masser af andre steder i byens parker, der er alt andet end overrendt, og hvor det skulle være muligt at danse på en måde, der ikke overtræder nogen af politiets aktuelle bestemmelser. Og politiet kan vel under alle omstændigheder ikke have noget at indvende imod, at man følger myndighedernes påbud om at motionere?

Indrykket af : dann 23-Mar-2020 13:13 - Senest opdateret : 23-Mar-2020 13:13 - Besvar - Send note til redaktionen

Glem det!

Ny hastelov på vej: Regeringen gør klar til at kunne forbyde forsamlinger på over to personer (TV2, 25. marts 2020)
Tyskland indfører forbud mod forsamlinger over to personer (TV2, 22. marts 2020)

Indrykket af : dann 25-Mar-2020 23:36 - Senest opdateret : 25-Mar-2020 23:36 - Besvar - Send note til redaktionen

Her må der ikke åbnes

Ekstra Bladet har spurgt "professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen", hvor der ikke bør slækkes på de restriktioner, der skal forhindre coronasmitte. Det lover ikke godt for salsakoncerter, salsafestivaler og salsaundervisning i nærmeste fremtid:
.
"Storcentre og de butikker, der har lukket, er ikke på listen over de ting, som Jan Pravsgaard Christensen foreslår kan åbne først.
- Hold dem lukket. Hold dem lukket, fastslår han.
De steder, hvor mange forsamler sig, og hvor det kan gå ud over mange i den offentlige transport, skal holdes lukket længe, hvis du spørger professoren.
- Alt hvad der hedder underholdningsindustri, og alt hvad der hedder festivaler. Nej tak.
- Der er for mange mennesker. Og lige med festivaler, der kommer folk også fra udlandet, og det skal vi holde nede. Ellers får vi bare importeret smitten."
Mette F's udmelding bekymrer ekspert (EkstraBladet, 30. marts 2020)

Indrykket af : dann 31-Mar-2020 09:37 - Senest opdateret : 31-Mar-2020 09:37 - Besvar - Send note til redaktionen

Det er ikke nogen aprilsnar!

Hasteloven omtalt d. 25. marts er nu blevet gennemført, men foreløbig er der kun tale om en mulig anvendelse:
Regeringen kan fremover forbyde forsamlinger på mere end to personer (DR.dk, 1. april 2020)
Så det ser ud til, at pardans bliver ulovligt, så længe det ikke sker i kommercielt øjemed svarende til forbudet mod frisørvirksomhed.

Indrykket af : dann 01-Apr-2020 15:40 - Senest opdateret : 01-Apr-2020 15:40 - Besvar - Send note til redaktionen

Copenhagen Salsa Festival udskudt til 2021

Det var synd og skam - men ikke længere den helt store overraskelse - at det blev nødvendigt at udskyde dette forårs Copenhagen Salsa Festival til næste år d. 7.-9. maj, men til den tid er vi forhåbentligt alle nyvaccinerede, Covid-19-immune og opsatte på at komme i gang igen efter en alt for lang pause.

Indrykket af : dann 01-Apr-2020 23:50 - Senest opdateret : 01-Apr-2020 23:50 - Besvar - Send note til redaktionen

Første online-kursus

Jeg kan se, at Hifisalsas salsakalender har fået sit første opslag om salsa- og baachata-undervisning, der starter i dag. Jeg nævnte muligheden i en kommentar d. 10. marts, hvor jeg linkede til en artikel om nogle canadiere, der tog online-salsaundervisning, da de i januar var fanget i lockdown i Wuhan.
Tillykke til de første!
Jeg er spændt på at høre, om ruedaen foregår via Zoom! :-)

Indrykket af : dann 05-Apr-2020 07:51 - Senest opdateret : 05-Apr-2020 07:51 - Besvar - Send note til redaktionen

Næppe udsigt til meget salsa før en vaccine er klar

"Hun tror ikke, at "det normale liv, vi havde før coronakrisen " kommer tilbage "inden for en overskuelig fremtid".
(...)
- Vi kommer heller ikke til at kunne klumpe os sammen i tog og busser. Og vi kommer heller ikke til at stå tæt sammen og holde fester i lang tid, siger Mette Frederiksen."
Mette Frederiksen: - Vi kommer ikke til at stå tæt sammen og holde fester i lang tid (TV2, 5. april 2020)

Indrykket af : dann 06-Apr-2020 12:29 - Senest opdateret : 06-Apr-2020 12:29 - Besvar - Send note til redaktionen

Kun online-salsa indtil (tidligst) 10. maj

Regeringen og Sundhedsministeriet slækkede her til aften lidt på de restriktioner, som corona-pandemien hidtil har medført, men blandt de restriktioner, som foreløbigt forlænges indtil d. 10. maj, er bl.a. følgende:
"- Forbuddet om maksimalt at være samlet 10 personer.
- Lukningen af videregående uddannelser, kirker, biblioteker, foreningslivet, biografer, storcentre og alt det andet allerede lukkede."
.
Eftersom også "restauranterne, barerne, frisørerne, caféerne og lignende" vil forblive lukket indtil videre, ser det også ud til, at enhver form for salsakoncerter, salsafester, salsaundervisning osv. vil være forbudt, medmindre det foregår online.
.
Mette Frederiksen vil langsomt genåbne Danmark: Sådan kommer det til at ske (DR.dk, 6. april, 2020)

Indrykket af : dann 06-Apr-2020 22:04 - Senest opdateret : 06-Apr-2020 22:04 - Besvar - Send note til redaktionen

Ny sang fra Alexander Abreu & Havana D´Primera

Alexander Abreu y Havana D´Primera quieren vernos otra vez (Granma, 9. april 2020)
.
Sangen er ment som opmuntring under pandemien og udtrykker længslen efter tidspunktet, når den er overstået og man igen kan omfavne og kysse sine kære: Quiero Verte Otra Vez (YouTube) Den findes også i en version med (spansk) tekst (YouTube).
.
"Cuando te vuelva a ver / Voy a llenarte de abrazos / Cuando te vuelva a ver / Voy a cubrirte de besos un amanecer / Cuando te vuelva a ver / El mundo estará normal / Habrá pasado el temporal / Y nos vamos a querer / Por toda una eternidad / Cuando te vuelva a ver / Seré tu mejor sonrisa /Y tú serás / Ave que anida sin miedo dentro de mi ser / Cuando te vuelva a ver /Amar será nuestro credo /La fe entrará en nuestro hogar /Y para entonces no tendremos miedo /Quédate en casa /Y espera que el mundo se tome un respiro /Mira hacia el cielo y llora por todo lo q se ha perdido /Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos /Quédate en casa /Y cuando esto termine estaremos unidos /Quédate en casa /Y deja que el mundo se tome un respiro /Mira hacia el cielo y llora por todo lo q se ha perdido /Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos /Quédate en casa /Sí, que quiero verte otra vez."
.
En spansk-engelsk google-oversættelse giver et læseligt resultat. En spansk-dansk knap så meget. "Fugl, der hekker uden frygt inden i mit væsen" er jeg fx ikke sikker på, at jeg ville kunne gætte mig til betydningen af. "Pas på dig selv og værdsæt dine kære / Bliv hjemme", er en hel del bedre! :-)

Indrykket af : dann 10-Apr-2020 12:32 - Senest opdateret : 10-Apr-2020 12:32 - Besvar - Send note til redaktionen

Havana D'Primeras corona-sang - nu med musikvideo!

Quiero Verte Otra Vez (YouTube, 12. april 2020)

Indrykket af : dann 13-Apr-2020 00:25 - Senest opdateret : 13-Apr-2020 00:25 - Besvar - Send note til redaktionen

Havana D'Primera - nyt forsøg

Jeg kan se, at det seneste link til musikvideoen ikke virker, så her er et andet, der forhåbentligt fungerer:
Quiero verte otra vez (YouTube, 12. april 2020)

Indrykket af : dann 14-Apr-2020 14:38 - Senest opdateret : 14-Apr-2020 14:38 - Besvar - Send note til redaktionen

Kåre Mølbak: Regn med social afstand, indtil vaccine er klar

Det kunne se ud til at have forbandet lange udsigter med at komme til at danse salsa, son, chachacha, bachata, kizomba o.s.v. - ja, enhver form for pardans, faktisk! :-(
.
"Danskerne skal ikke forvente at kysse, kramme eller give et håndtryk det næste år, hvis man spørger faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak."
LIVE – seneste nyt om coronavirus (DR.dk, 19. april 2020)
.
Er der nogen, der har erfaringer med at danse i de dér ABC-dragter (Wikipedia) kendt fra Breaking Bad? :-)

Indrykket af : dann 19-Apr-2020 20:36 - Senest opdateret : 19-Apr-2020 20:36 - Besvar - Send note til redaktionen

Salsa Musicality for tyskkyndige

I forbindelse med pandemien har [I]Salsa Berlin[/i] taget hul på en artikelserie om Salsa Musicality, men ulempen for mange er selvfølgelig, at den er på tysk. Men selv-isoleringen er jo en glimrende anledning til at lære sproget, hvis man sprang det over i folkeskolen og gymnasiet. :-)
Google Translate er selvfølgelig også en mulighed, men husk, at oversættelser mellem de større sprog som regel er meget bedre end oversættelser fra eller til de små som fx dansk.

Indrykket af : dann 02-May-2020 15:10 - Senest opdateret : 02-May-2020 15:10 - Besvar - Send note til redaktionen

Selv i Sverige aflyses pardans i større stil

Sverige har som bekendt været alt andet end striks i forbindelse med pandemien og har ladet restauranter, barer og selv diskoteker holde åbent, hvilket har fået andre landes velhavere, der var trætte af corona-isolering og social distancing, til at valfarte til Sverige for at få ordet hår eller feste:
Europeiska kvinnor flyr karantänen – för att lyxfesta i Stockholm - Rika europeiska tjejgäng fixar frillan i Sverige (Aftonbladet.se, 16.-17. april 2020)
.
Men selv i Sverige ser det ud til, at man er opmærksom på risikoen ved pardans, så den årlige Dansbandsvecka i juli aflyses i år:
Dansbandsveckan ställs in (SVT.se, 7. maj 2020)

Indrykket af : dann 07-May-2020 10:05 - Senest opdateret : 07-May-2020 10:05 - Besvar - Send note til redaktionen

"a single, intense dance workshop led to the spread of Covid-19 to 112 different people."

At dømme efter en CNN-artikel i dag må danseundervisning indendøre frarådes - også selv om det ikke drejer sig om pardans:
.
"Indoor fitness classes could provide a route for spreading coronavirus, researchers in South Korea report.
They found evidence that a single, intense dance workshop led to the spread of Covid-19 to 112 different people.
(…)
"Before sports facilities were closed, a total of 217 students were exposed in 12 facilities, an attack rate of 26.3%," they added.
"Fitness dance classes set to Latin rhythms have gained popularity in South Korea because of the high aerobic intensity." The team referred especially to Zumba classes, a dance-style class characterized by energetic music and densely packed rooms.
(…)
A number of factors may have made it easier for the virus to spread, according to Dankook's Sukbin Jang and colleagues.
"The moist, warm atmosphere in a sports facility coupled with turbulent air flow generated by intense physical exercise, can cause more dense transmission of isolated droplets," they wrote.
Classes linked to transmission had five to 22 students and took place in small spaces for almost an hour. No cases were seen in classes with fewer than five.”
More than 100 infections linked to fitness classes in South Korea, study finds (CNN, May 18, 2020)
.
Det ser ifølge artiklen ud til, at knap så anstrengende fysisk udfoldelse som fx yoga eller pilates også bidrager betydeligt mindre til smittespredning.
Og udendørsaktiviteter ser ud til at være en helt anden sag = meget mere ufarligt: et par links.

Indrykket af : dann 18-May-2020 16:19 - Senest opdateret : 18-May-2020 16:19 - Besvar - Send note til redaktionen

Hvis du vil skrive kommentarer skal du tilmeldes som bruger

Skriv en kommentar

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (åbner nyt vindue)

Cookies : Når du besøger HiFiSalsa sættes der både 1. parts- og 3. parts cookies. Besøg på HiFiSalsa forudsætter at du er indforstået med anvendelsen af cookies.

Mere info om cookies...

Læs om annoncering på HiFiSalsa

Lør. d. 30. maj. 2020 : PINSEKARNEVAL i København AFLYST pga. coronavirus

PINSEKARNEVAL i København  AFLYST pga. coronavirus

Det københavnske Pinsekarneval 2020 blev i dag, d. 19. marts, endegyldigt aflyst: AFLYST pga. Corona COVID-19 ...[Læs mere]

[-> oversigt...]

http://www.www.cubakultur.dk/

Mangler der noget?!

Alle kan skrive indlæg til HiFiSalsa og det er gratis.

Bliv aktiv bruger: Som aktiv registreret bruger har du mulighed for at skrive og redigere indlæg på HiFiSalsa.

Eller giv HiFiSalsa et tip via vores Info-formular. Du kan bruge formularen hvis du vil tippe os om ting som du synes vi skal informere om på HiFiSalsa og ikke vil være registreret som bruger.

Cubansk Danseskole v/ Yosvany Torres - Undervisning - Cubarejser - Danseshow

Kritik, kommentarer, ideer, tips, forslag?

Brug vores kontaktformular til at give feedback...

 

*